• Sytuacja na polskim rynku pracy – lepsza czy coraz gorsza?

    Kiedy przyglądamy się sytuacji na polskim rynku pracy, zauważamy bardzo szybko, że ulega ona zmianom. Pytanie jednak, czy zmiany te są na lepsze, czy też na gorsze? Odpowiedzi nie sposób udzielić jednoznacznie, bo wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy na realia, które nas właśnie otaczają w praktyce. Oto zatem kilka refleksji, które są poświęcone temu właśnie tematowi w praktyce działania.

    Zacznijmy od tego, że dobrym miernikiem zmian są, co oczywiste dane statystyczne. One bowiem, a w szczególności wskaźnik bezrobocia pozwalają zrozumieć wszelkie niuanse związane bezpośrednio z rynkiem pracy. Jeśli chodzi o konkretne wartości, dziś bezrobocie oscyluje na poziomie około dwunastu procent. A to oznacza, że jest ono niższe niż w ostatnich latach czy też dekadach. Warto jednak podkreślić, że dane te nie uwzględniają choćby rodzin rolniczych, czy też innych tego typu elementów.
    Z drugiej, strony, ważną kwestią jest to, że na rynku pracy problem największy stoi przed osobami młodymi.  A to dlatego, że wśród nich bezrobocie jest dwa razy wyższe od ogólnej średniej krajowej. Znalezienie pierwszej, dobrej pracy niejednokrotnie jest naprawdę trudne pod każdym względem, co wynika choćby z braku doświadczenia, czy też, jak twierdzą niektórzy takiej a nie innej sytuacji w systemie edukacyjnym. A jak sytuacja ta będzie wyglądała w przyszłości? Można się spodziewać, że już za parę lat miejsc pracy będzie więcej, bo i wyże demograficzne są już za nami, a społeczeństwo nasze po prostu się starzeje. Czy to dobrze czy źle – trudno oceniać.