• KREDYT GOTÓWKOWY CZY CELOWY ?

    KREDYT GOTÓWKOWYJeśli myślimy o zaspokojeniu bieżących potrzeb finansowych, wynikających ze zdarzeń, które często są nie do przewidzenia, lub jeśli chcemy zrealizować zakup sprzętu, który pomoże nam w codziennym życiu, musimy zaciągnąć właściwy kredyt. Często popełnianym błędem przez klientów, jest to, że zaciągają kredyty gotówkowe, w sytuacjach, kiedy banki oferują pieniądze na konkretny cel, zgodny z naszymi planami. Zawsze kredyt z konkretnym przeznaczeniem będzie się wyróżniał niższymi kosztami oraz możliwością negocjacji korzystniejszych warunków. Banki tworzą oferty kredytów z określonym przeznaczeniem, ponieważ objęte nimi wydatki, należą do tych, jakie są spłacane terminowo, ryzyko w ich przypadku jest dużo mniejsze. Ponadto, kredyt na określony cel, może posiadać dodatkowe zabezpieczenie w postaci zakupionego towaru. Tak dzieje się w przypadku kredytów hipotecznych, na zakup samochodów oraz w przypadku inwestycji w firmach. Jeśli mamy możliwość skorzystania z takiej oferty, zawsze powinniśmy rozważyć tę możliwość. Rozwiązanie takie, zapewni nam znaczne oszczędności i da poczucie bezpieczeństwa finansowego.