• Jak wygląda rehabilitacja po zabiegach wymiany stawu biodrowego?

    Operacje dotyczące wymiany stawów biodrowych z zastosowaniem endoprotez stosowane zarówno u takich pacjentów, u których pojawiają się złamania kości czy też takie urazy, które wymuszają zastosowanie metod operacyjnych w celu przywrócenia u pacjenta możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania. Z drugiej strony endoproteza stawu biodrowego jest również wszczepiana u osób starszych, u których pojawiają się zwyrodnienia, które prowadzą do problemów z poruszaniem się. Obecnie stosowane są różne rodzaje endoprotez stawów biodrowych, czyli endoproteza biodra cementowa oraz bezcementowa. Jednocześnie stosowane są również endoprotezy, które łącza obie metody i nazywane są hybrydowymi. Poszczególne rodzaje endoprotez mają nieco inne ceny a jednocześnie mogą być stosowane u poszczególnych pacjentów również z punktu widzenia indywidualnych predyspozycji. Dodatkowo endoproteza stawu biodrowego rehabilitacja ma różny czas, który również zależy od rodzaju zastosowanych endoprotez, jak też od współpracy pacjentów z fizjoterapeutami oraz rehabilitantami. Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja po endoprotezie stawu biodrowego pozwala nawet u osób starszych, które mają również inne problemy internistyczne uzyskać znacznie większą sprawność w stosunku do okresu z przed operacji. Okres rehabilitacji może się jednak znacząco wahać w zależności od predyspozycji danego pacjenta i może on wynosić nawet do sześciu miesięcy po operacji. Rehabilitacja po zabiegu rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach po wykonywaniu operacji.