• Czy warto brać dotację z UE ?

    Dotacje z UE pojawiły się po wejściu Polski w struktury tej organizacji zrzeszającej państwa europejskie. Obecnie Polska korzysta z bardzo szerokiego zakresu możliwych do uzyskania dotacji. Z jednej strony są to dotacje do rolników, które pozwalają na unowocześnienie produkcji.  Wiele dotacji kierowanych jest do firm, które zamierzają korzystać z technologii pozwalających na dbanie o środowisko naturalne.

    Dotacje nie zawsze są trudne do uzyskania. Niezbędne jest odpowiednie skonstruowanie wniosku o taką dotację, który musi spełniać określone, formalne zasady. Z tego powodu w wielu przypadkach samo przygotowanie wniosku wymaga sporych nakładów finansowych na profesjonalne doradztwo czy też poświęcenia czasu na zapoznanie się z prawem unijnym.
    Przy staraniu się o dotacje trzeba brać pod uwagę, że przy wielu inwestycyjnych dotacjach środki unijne pozwalają przede wszystkim na sfinansowanie pewnej części inwestycji. Wiele takich inwestycji jest kosztownych i wymaga zaciągnięcia do sfinansowania inwestycji również kredytu. Z drugiej strony przy posiadaniu dotacji unijnej uzyskanie kredytu w bankach na korzystnych warunkach bywa znacznie łatwiejsze.
    Dotacje kierowane są również do młodych osób czy bezrobotnych. Z jednej strony osoby takie wspierane są w zakresie zakładania firm. Z drugiej strony oferowane są również szkolenia mające na celu zmianę zawodu, co znów na pozwolić na uzyskanie pracy w nowym zawodzie. Jest rozwiązanie kierowane szczególnie do osób będących na tak zwanym trwałym bezrobociu.